Papildoma literatūra

1. Beverley A., Worsley A. Learning and teaching in social work practice. Palgrave Macmillan. New York, 2007.

2. Grincevičienė V., Grincevičius J., Grincevičienė Š. Antikos pedagoginių idėjų recepcija dabarties edukacinėse erdvėse.// FilosoFija. sociologija. T22. Nr.3. Lietuvos mokslų akademija, 2011

3. Hawksley B. Work-related stress, work/life balance and personal life coaching. British Journal Of Community Nursing [Br J Community Nurs] 2007 Jan; Vol. 12 (1).

4. Jacikevičius A. Žmonių grupių socialinė psichologija. Vilnius, 1995.

5. Kalėdienė R., Petrauskienė J., Rimpela A. Šiuolaikinio visuomenės sveikatos mokslo teorija ir praktika. Šviesa. Kaunas, 1999.

6. Kasiulis J., Barvydienė V. Vadovavimo psichologija. Technologija. Kaunas, 2005.

7. Kriščiūnas A. Psichiatrija. Ciklonas. Vilnius, 2002.

8. Lemme H.B. Suaugusiojo raida. Poligrafija ir informatika. Vilnius, 2003.

9. Nadaoka T; Kashiwakura M; Oiji A; Morioka Y; Totsuka S. Stress and psychiatric disorders in local government officials in Japan, in relation to their employment level. Acta Psychiatrica Scandinavica [Acta Psychiatr Scand] 1997 Sep; Vol. 96 (3).

10. Naujanienė R. Žmogaus adaptacija senstant. // Socialinė gerontologija: ištakos ir perpektyvos. VDU leidykla. Kaunas, 2002.

11. Sakalas A. Personalo vadyba. Margi raštai. Vilnius, 2003.

12. Schaufeli W.B., Enzmann D.U. The burnout companion to study and practice: a critical analysis. Taylor & Francis. London, 1998.

13. Senų žmonių baimės. Sud. Blonski H. Alma littera. Vilnius, 2003

14. Sutton C. Socialinis darbas, bendruomenės veikla ir psichologija. Vilnius, 1999.

15. Šveikauskas V. Sveikatos edukologija. KMU leidykla. Kaunas, 2008.

16. Teresevičienė M., Gedvilienė G. Mokymasis grupėse ir asmenybės kaita. VDU leidykla. Kaunas, 2003.

17. Vollmer H. I am feeling exhausted. Burnout syndrome. Wien: Ueberreuter 1998.

Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2014 rugsėjo 15, 17:58